KUNDREGISTRERING

Pepins Group AB (publ) pressrum

Välkommen till Pepins Group AB (publ) pressrum. Här hittar du våra pressmeddelanden, presskontakter, bildarkiv och faktamaterial. Kontakta oss gärna om du saknar bilder eller annat material. 

>>Mer material

Pepins Group AB (publ) - Fakta i korthet

Pepins Group AB (publ) står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar med mera. För närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen och Pepins Group AB (publ) nvesterarnätverk består av mer än 8000 privata och institutionella placerare. Alternativa är även etablerade i Frankrike.