KUNDREGISTRERING

Alternativas Historia

De finansiella marknaderna har utvecklats enormt under de senaste 30 åren. Efter en turbulent tid i början på 30-talet hände i princip inget på 50 år. I slutet på 70-talet började intresset för aktiemarknaden öka och politikerna fick upp ögonen för nödvändigheten av strukturella och legala förändringar. I Sverige startade det med skattesubventionerade aktiefonder under hösten 1978. Detta följdes av en total avreglering av såväl valuta- som finansmarknaderna under 80-talet. Under samma period började aktiviteterna på börsen att öka. Den svenska aktiemarknaden var tidigt ute med att modernisera handeln och har sedan inledningen på 90-talet varit en av världens mest utvecklade aktiemarknader.

Sverige var också en av de första länderna som fick en organiserad handel med mindre företag. Det började med den så kallade OTC-listan under 1982 och fortsatte med fler listor såväl inom som utom Stockholmsbörsen. I början på 2000-talet fanns det minst 3-4 alternativ utöver en officiell notering på Stockholmsbörsen. Det är fler än i något annat land. Varför skulle det då behövas en lista till?Varför behövs Alternativa?

Alla traditionella marknadsplatser erbjuder handel på samma sätt som Stockholmsbörsen, det vill säga att handel förekommer 250 dagar om året, 8 timmar om dagen. Den modellen passar givetvis bra för Ericsson, H&M och andra miljardbolag men är kanske inte lika passande för företag med omkring 100 ägare och med ett marknadsvärde på några 10-tals miljoner kr.

Här behövdes nytänkande! För de flesta mindre företag passar nämligen inte traditionell daglig börshandel med krav på omedelbar information, internationella redovisningsregler och komplicerade bolagskoder. Krav som också har en tendens att hela tiden öka i omfattning och bli allt mer betungande och kostnadskrävande. Därför startades ett projekt under 2002 som syftade till att undersöka förutsättningarna för en ny typ av marknadsplats.

Projektet finansierades av Investment AB Spiltan medan Högbom-Söderström AB stod för det operativa genomförandet. De båda grundarföretagen hade tillsammans lång erfarenhet av såväl investeringar i onoterade företag som från börshandel och börsnoteringar. Dessutom hade båda från olika infallsvinklar sett de problem som var förknippade med extern kapitalanskaffning och konsekvenserna av en för tidig börsnotering. Stora ägare som krävde en likvid tillgång tvingade företag att notera sig innan verksamheten hunnit stabilisera sig. Företagsledningen fick därmed ofta ägna mer tid åt finansiella frågor och aktieägarrelationer än att driva företaget framåt. Tanken med den nya marknadsplatsen var därför att försöka tillgodose både behovet av en viss likviditet i aktien och ledningens behov av fokusering på verksamheten.

Projektet fann ett fungerande upplägg och verksamheten överfördes i ett aktiebolag som erhöll tillstånd som Värdepappersbolag från Finansinspektionen våren 2003 då också den första handeln ägde rum. Under åren efter lanseringen modifierades handelsteknik och anslutningskrav för företagen samtidigt som rutinerna för leverans och likvid av aktier förbättrades.