KUNDREGISTRERING

Affärsidé

 

”Att organisera och bedriva aktiehandel i onoterade bolag”

Alternativa Listan, en del av Pepins Group AB (publ), är en marknadsplats för aktiehandel i onoterade företag. Affärsidén är att erbjuda en fungerande andrahandsmarknad i företagens aktier utan att orsaka samma omfattande administrativa arbete och stora kostnader som en börsnotering innebär. Aktiehandeln är regelbunden men ej daglig och de flesta företagen väljer handel en gång i månaden.  
Sedan 2009 har Pepins Group även tillstånd att agera rådgivare till företag. Det kan till exempel innebära hjälp med finansiell information, med kapitalanskaffning inklusive prospektskrivning eller med förberedelser för en kommande börsnotering.