KUNDREGISTRERING

Om Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) är ett värdepappersbolag och står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn. Pepins Group AB (publ) erbjuder handel i onoterade bolag via Alternativa Listan samt företagsfinansiella tjänster. Affärsidén är att erbjuda en fungerande andrahandsmarknad i företagens aktier utan att orsaka samma administrativa arbete och stora kostnader som en börsnotering innebär.

Aktiehandeln är regelbunden men ej daglig, de flesta företagen väljer handel en gång i månaden. Aktieägarna får därmed en likvid tillgång samtidigt som företagsledningen kan fortsätta att sköta företaget i stället för att ägna sig åt att möta aktiemarknadens krav och spekulationer. En fungerande andrahandsmarknad underlättar också för företagen att emittera nya aktier då en investerare inte blir inlåst i sitt ägande på samma sätt som i en helt onoterad aktie.

För närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Vårt investerarnätverk består av mer än 6500 privata och institutionella placerare. Dessutom är Pepins Group AB (publ) även etablerade i Frankrike. För mer information se gärna www.alternativa.fr.

Sedan 2009 har Pepins Group AB (publ) även tillstånd att agera rådgivare till företag. Det kan till exempel vara hjälp med finansiell information, med kapitalanskaffning inklusive prospektskrivning eller med förberedelser för en kommande börsnotering. 

 

>>Finansinspektionen