KUNDREGISTRERING

Pepins Group AB (publ) tillstånd

Pepins Group AB (publ) organiserar sedan 2003 handel i onoterade företag via Alternativa Listan. Formellt är Pepins Group AB (publ) ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Pepins Group AB (publ) har följande tillstånd:

2007-11-01 Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
2009-06-17 Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
2009-06-17 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
2009-06-17 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

höger

 

 

 

 

 

Swedsec logga