KUNDREGISTRERING

Rapporter & Kapitaltäckning

2017:

Memorandum nov 2017

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2017-03-31
2017-06-30

2016:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2016-03-31
2016-06-30
2016-09-30
2016-12-31

2015:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké 

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2015-03-31
2015-06-30
2015-09-30
2015-12-31

2014:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké 

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-september

 Kapitaltäckning:

2014-03-31
2014-06-30
2014-09-30
2014-12-31

Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-11-28

2013:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké 

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2013-03-31
2013-06-30
2013-09-30
2013-12-31

2012:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké 

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2012-03-31
2012-06-30
2012-09-30
2012-12-31

2011:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2011-03-31
2011-06-30
2011-09-30
2011-12-31

2010:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2010-03-31
2010-06-30
2010-09-30
2010-12-31

2009:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

Kapitaltäckning:

2009-09-30
2009-12-31

2008:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

2007:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

2006:

Årsredovisning
Bokslutskommuniké

Delårsrapporter:

Januari-Mars
Januari-Juni
Januari-September

2005:

Årsredovisning

2004:

Årsredovisning