KUNDREGISTRERING

Alternativas Insiderinformation

Senaste uppdatering: 2015-03-20

 

Namn  Befattning
Datum
 Totalt
Börjesson, PH
Styrelse
2013-04-09
13.045**
Högbom, CJ
Styrelse
2013-04-09
1.200*
Klingstedt, L
Styrelse
2013-04-09
30
Milberg, L Styrelse
2013-04-09
60
Pharmason, J
Revisor
 2013-04-09  0
Söderström, K
Styrelse
2013-04-09
1.200*
Öström, S
Styrelse
 2013-04-09 150
Helbrink, V
Medarbetare
2013-04-09
110
Bonsib, M Medarbetare
2013-04-09
50 

 
   
       
       
       
       
       
       
     

* via 50%-igt ägd bolag
** 30 privat, 986 via bolag/pensionsstiftelse och 12.029 via Investment AB Spiltan

Insiderinformation

Johan Mårtenzon - Alternativa

 Tidiga.  Tydliga.  Nära.