KUNDREGISTRERING

Alternativas hantering av klagomål

Alternativa tar mycket allvarligt på kunders eventuella klagomål. En effektiv hantering av dessa ärenden är därför mycket viktig för oss. Klagomålen ger oss även en möjlighet att förbättra vår tjänst och att upprätthålla våra kunders förtroende. Så här gör du som anser dig felaktigt behandlad.

Vi vill gärna höra dina synpunkter

Har du synpunkter på information du fått från Alternativa eller på någon tjänst vi tillhandahåller? Kontakta då kundservice omgående eller, vid handelsrelaterade frågor, din mäklare. Du kontaktar Alternativa på telefon +46 (0)8-673 17 90 eller via e-post till [email protected]


Har du talat med kundservice eller mäklare och anser att du inte har fått tillräckligt med hjälp och har krav på ekonomisk ersättning? Då ska du framföra din reklamation till Klagomålsansvarig hos Alternativa. Klagomålet kan lämnas både muntligt eller skriftligt, dock helst skriftligt. Detta säkerställer att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Vi eftersträvar att svara skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet av någon anledning kräver längre handläggningstid lämnasgivetvis information om detta.


Läs mer om vad som avses med klagomål och vilken hantering som rekommenderas i Finansinspektionens regler och rekommendationer om klagomålshantering här:

 FFFS 2002:23
 FFFS 2007:16

Vår målsättning är nöjda kunder. Om vi inte kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Om du vill få ditt ärende prövat utanför Alternativa, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.