KUNDREGISTRERING

 
Handel med onoterade aktier


Handel via Alternativa Listan (A-Listan) sker direkt på marknadsplatsen, med eller utan mellanhand. Som registrerad kund har du möjlighet att handla i alla anslutna företag. Som köpare eller säljare lägger du dina order direkt via handelssidan (köp- eller säljknappar), via telefon eller via e-post till oss. Alternativa Mäklarlistan (M-Listan) är en lista där endast Bolagets namn exponeras. Alternativa visar inte vad senaste avslut gjorts på eller på vilka nivåer köpare och säljare ligger.

Investerarnas kostnader för handel via Internet, e-post eller telefon (mäklare) är för närvarande:

 

Courtage A-Listan:

1%

Minimicourtage:

        - via internet: 
250 krCourtage M-Listan

2%

Minimicourtage:

        - via telefon: 
500 kr

Mäkleri av större handelsposter

Kontakta Alternativas mäklare om du är intresserad att agera i onoterade företag. Vi ger dig gärna en offert. Om inget annat avtalas debiteras 2 % på mäklade poster.
Ring 08 - 673 17 90 eller e-post till [email protected]Årsavgift Bolag för Handel Alternativa Listan:


             60.000 kr /år*

*Anslutningsavgift 10.000 kr

Årsavgift Bolag för Handel MäklarListan:


             25.000 kr / år*


*Anslutningsavgift 10.000 kr

 

Tilläggstjänster Företag

Aktiemarknadstjänster för onoterade företag

Alternativa har bra avtal med följande samarbetspartners. Kontakta gärna Alternativa för att få exempel på tjänster och prisförslag.

Cision
Redeye
Introdce

 

Rabatterade Courtage:

Företaget kan välja att stå för en del av köparnas och/eller säljarnas courtage för att främja handel.
- Kontakta Alternativa för mer information.

Internhandel:

Tillgång till s.k. "hembudshandel" där kretsen köpare kan vara begränsad av hembud eller annan överenskommelse.
- Kontakta Alternativa för mer information.

Marknadsrådshandel:

Tillgång till prissättning via Marknadsrådet upp till 4ggr/år.
- Kontakta Alternativa för mer information.

Investerarseminarier:

Alternativa organiserar möten med potentiella investerare i ditt bolag.
- Kontakta Alternativa för mer information.

Annonsering:

Alternativa hjälper dig med koordinera din print/online annonsering i samband med kapitalanskaffningar mm.
- Kontakta Alternativa för mer information.

Rådgivning/Utbildning:

Alternativas företagsrådgivning och utbildning. Kostnad 2.150 SEK / timme.