KUNDREGISTRERING

Lag om värdepappersmarknaden

Lagen bygger på ett EU-direktiv som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), vilket innebär att de flesta länder i Europa får samma grundläggande regler för bland annat handel med finansiella instrument. Det finns flera anledningar till reglernas tillkomst och en av de viktigaste är att stärka skyddet för dig som kund.


Kundkategorier

En del av det lagstadgade kundskyddet är att alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i tre olika kundkategorier. Syftet är att anpassa kundskyddet till varje kunds behov. Privatpersoner och företag betraktas som icke professionella kunder. Kundkategorin professionella kunder omfattar större företag och offentliga organ. Den sista kategorin jämbördiga motparter är exempelvis statliga myndigheter och centralbanker.
Icke professionella kunder har det högsta skyddet. Kundkategorin bestämmer bland annat vilken information vi ska ge dig. Du har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori.


Kundkategorisering görs i samband med din kundregistrering hos Alternativa.

 

Komplicerade och okomplicerade finansiella instrument

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade finansiella instrument. Aktier i onoterade bolag är klassificerade som komplicerade finansiella instrument. När du som kund lägger order i ett okomplicerat instrument, såsom aktier i noterade bolag och fondandelar, genomförs affären utan att man prövar om affären är passande för dig. Då order läggs i ett komplicerat instrument, som exempelvis aktier i onoterade bolag, måste vi säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och att du förstår innebörden av affären.

Passandebedömningen genomförs med hjälp av ett antal frågor som du måste svara på. Bedömningen görs i samband med din kundregistrering hos Alternativa.

Länk till Finansinspektionen
Länk till Konsumentbankbyrån