KUNDREGISTRERING

Lag om penningtvätt

Att försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att verka vara ärligt förvärvade, kallas penningtvätt. Den nya lagen som bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv innebär i korthet att vi måste göra en bedömning av risken för att Alternativa utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.


Enligt lagen måste vi lära känna dig bättre för att till exempel förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om:

  • var dina pengar kommer ifrån
  • ditt syfte med dina transaktioner och affärer
  • om du är företagskund: företagets verksamhet, omsättning och ägarförhållande

Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta utomlands (så kallade "politically exposed persons"). Då behöver vi exempelvis känna till om du har en politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är nära familjemedlem till en person med sådan befattning. All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen, PUL.


Identitetskontroll

Ett grundläggande krav för oss att veta vem du är, är en identitetskontroll. Det är därför du som kund behöver skicka in en kopia på giltig id-handling (körkort, pass eller annan godkänd id-handling) till oss. Kopian ska dessutom vara vidimerad av en oberoende person.

För företag gäller att du som kund måste skicka en kopia på registreringsbevis samt kopia på giltig id-handling för person/behörig firmatecknare som genomför affären.  Kopian ska vara vidimerad av en oberoende person.

Mer detaljer om vad lagen innebär hittar du här:

Finansinspektionen
Därför måste banken ställa frågor