KUNDREGISTRERING

Marknadsråd


”Marknadsrådshandel” innebär att transaktionspriset fastställs av Marknadsrådet, beslutet föregås av en värdering av företaget och en indikativ budgivning. ”Bud” – del av Marknadsrådshandeln, avser indikativa (icke bindande) bud som lagts av Investerare i syfte att ge Marknadsrådet underlag för fastställandet av Transaktionspriset.

Marknadsrådet består av en grupp kompetenta och kvalificerade personer med lång erfarenhet av värderingar, som arbetar på uppdrag av Alternativas styrelse. Marknadsrådet fastställer transaktionspriset i samband med Marknadsrådshandel.


Alternativas Marknadsråd:


Gillis Cullin
Ordförande. Fristående konsult, tidigare bland annat VVD Praktikertjänst, VD i Investmentaktiebolaget Eken.

Alf Blomqvist
Fristående konsult, styrelseledamot i Ledstiernan AB samt några av dess portföljbolag. Tidigare bland annat VD i Ledstiernan, chef för Corporate finance på Swedbank och för Equity Capital Markets på Carnegie Corporate finance.

Olof Englund
Styrelseldamot i Acando AB samt ett antal onoterade företag. Grundare till Frontec AB.

Sigvard Heurlin
Tidigare auktoriserad revisor på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.


Ulf Strömsten
Fondförvaltare Catella Kapitalförvaltning AB, tidigare bland annat VD för Alfred Berg Fondkommission.