KUNDREGISTRERING

Listningskrav

För att kunna handla aktien på Alternativa Listan måste företag uppfylla vissa krav (se nedan under "Krav"). Alternativa tar del av företagens information och bedömer om kraven uppfylls. Beslut om anslutning fattas sedan av Alternativas styrelse.

För Alternativas två andra listor Mäklarlistan och Interna Listan är kraven lägre.

Handelskrav på Alternativa Listan:

För att ta upp ett företags aktier till handel på Alternativa ska följande krav vara uppfyllda:  

  • Minst 2 års historik varvid senaste bokslut ska avse befintlig verksamhet
  • Redovisa rörelseintäkter, så långt det inte avser forskning
  • Marknadsvärde från cirka 10 miljoner kronor (kan vara lägre om antalet ägare kraftigt överstiger minimikravet)
  • Från c:a 100 aktieägare (kan vara lägre vid prissättning via Marknadsrådet eller om minst två ägare agerar Likviditetsstöd*)
  • Minst 10 % av aktier och röster innehas av andra än huvudägarna och dess närstående (kan vara lägre om antalet ägare kraftigt överstiger minimikravet)
  • Offentliggjord finansiell information i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554)
  • Inga hembud i bolagsordningen för de aktieslag som avses bli föremål för handel (gäller ej så kallad Hembudshandel)
  • Publikt (publ) och avstämningsbolag via Euroclear (fd VPC)
  • Verksamhet och organisation som gör företaget lämpligt för anslutning

 

* Likviditetsstöd: Minst två ägare ställer säljkurser enligt ett särskilt regelverk. Kontakta Alternativa för mer info