KUNDREGISTRERING

Euroclear / publ


Endast publika bolag (publ) får inbjuda allmänheten att teckna eller förvärva aktier eller andra värdepapper som bolaget ger ut. Alternativa bistår i processen samt efterföljande anslutning av aktierna till EuroClear Sweden AB (tidigare VPC) till ett så kallat avstämningsbolag.