KUNDREGISTRERING

Att handlas på Alternativa


För att skaffa kapital till ett företag behövs inte bara en spännande affärsidé och en växande omsättning – det behövs också investerare. Gärna sådana som även kan bidra med annat än pengar.

Något som kan underlätta för ett företag att locka investerare är att utlova handel i aktien som gör att investeraren får en likvid tillgång. Om det löftet innebär en för tidig börsnotering kan det dock medföra stora problem för företaget. Fokus läggs på noteringen och på den dagliga värderingen av aktiemarknaden vilket leder till att för litet tid kan läggas på att utveckla företaget.


 Handel på Alternativa

Handeln via Alternativa är särskilt anpassad för mindre företag och för företag i tillväxtfasen.

Det finns idag drygt tusen företag i Sverige med ett spritt ägande men utan organiserad handel i sin aktie. Det kan röra sig om företag som på sikt vill till börsen men som ännu inte är mogna eller som av olika skäl avbrutit sina börsförberedelser. 

Det kan vara företag som har en ägarspridning bland personal, leverantörer, kunder, grannar med mera där problem uppstår när någon vill sälja. Var hitta köpare? Vad är priset? Det finns dessutom företag som är börsnoterade men som av olika skäl har en dålig likviditet i sin handel och som anser att noteringen inte motiverar de resurser, i form av tid och pengar, den tar i anspråk.


Alternativa erbjuder handel normalt upp till en gång i månaden. Vid varje handelstillfälle sker handeln till ett pris, det så kallade Transaktionspriset. Detta fastställs antingen via Auktionsförfarande eller via Marknadsrådet.