KUNDREGISTRERING

Alternativa Internhandel

 

Företag kan också anslutas för så kallad ”Internhandel” (hembudshandel). Alternativa har tagit fram en särskild teknisk lösning
som innebär att bara vissa investerare - exempelvis befintliga aktieägare och/eller personal - får tillgång till handeln.
Detta möjliggör t ex att det blir fullt möjligt att handla med aktien även om företaget har ett hembud i sin bolagsordning.
Bolag anslutna till Internhandel får ett lösenordskyddat “Börsrum” på Alternativas hemsida och alla investerare med behörighet
får ett unikt lösenord och användarnamn för att kunna lägga order och följa handeln. Inga aktiekurser, finansiell
information eller annan känslig information publiceras utåt. Alternativa hanterar avräkningsnotor, likvid och leverans av
aktier samt säkerställer transaktionen för alla parter. Anslutningskraven för dessa bolag är något lägre än för övriga

Företag kan också anslutas för så kallad ”Internhandel” (hembudshandel). Alternativa har tagit fram en särskild teknisk lösning som innebär att bara vissa investerare - exempelvis befintliga aktieägare och/eller personal - får tillgång till handeln.

Detta möjliggör t ex att det blir fullt möjligt att handla med aktien även om företaget har ett hembud i sin bolagsordning. Bolag anslutna till Internhandel får ett lösenordskyddat “Börsrum” på Alternativas hemsida och alla investerare med behörighet får ett unikt lösenord och användarnamn för att kunna lägga order och följa handeln. Inga aktiekurser, finansiell information eller annan känslig information publiceras utåt. Alternativa hanterar avräkningsnotor, likvid och leverans av aktier samt säkerställer transaktionen för alla parter. Anslutningskraven för dessa bolag är något lägre än för övriga.

Klicka här för mer information om Alternativa Internhandel