KUNDREGISTRERING

Tre olika listor

Alternativas aktiehandel erbjuds via tre olika listor – Alternativa ListanMäklarlistan och Interna Listan. Beroende på lista kan vi handla i alla typer av aktiebolag,

  • publika eller privata,
  • aktiebok via Euroclear eller t ex Nordiska värdepappersregistret (NVR)
  • bolag med hembud

Alternativa Listan - Regelbunden handel för publika bolag

Alternativas huvudlista med månads- eller kvartalsvis handel som är öppen för alla registrerade investerare. Order läggs via Alternativas hemsida. Handeln visas öppet i bolagets ”Börsrum” tillsammans med historik från tidigare handel. Dessutom finns finansiella nyckeltal, större ägare samt finansiell information och andra nyheter som bolaget offentliggjort.

Förutsätter publika bolag med Euroclearanslutning för aktiebokshantering. Anslutningsavgift 10.000 kr, årsavgift 60.000 kr.

Mer om Alternativa Listan

 

Mäklarlistan - Aktivt mäkleri i onoterade bolag

Bolaget visas endast med sitt namn på Alternativas hemsida. Intresserade köpare och säljare kontaktar Alternativa för orderläggning varefter Alternativa aktivt söker genomföra inkomna order. Inga kurser eller annan information från handeln visas utåt. För finansiell information mm hänvisas till bolagets hemsida.

Förutsätter publika bolag. Olika möjligheter till aktiebokshantering möjlig (Euroclear, Nordiska Värdepappersregistret - NVR m fl). Anslutningsavgift 10.000 kr, årsavgift 25.000 kr.

Mer om Mäklarlistan

 

Interna Listan - Dold handel via  lösenordskyddat börsrum

Handel öppen för investerare med lösenord, bolaget väljer vilka som ska få tillträde. Lämpligt för bolag med hembud eller för bolag som vill göra handeln tillgänglig för en begränsad krets, t ex befintliga aktieägare. Handel, information, nyheter mm hanteras på samma sätt som på Alternativa Listan men kräver att man är inloggad.

Både privata och publika bolag kan anslutas. Olika möjligheter till aktiebokshantering möjlig (Euroclear, NVR m fl). Anslutningsavgift 10.000 kr, årsavgift 75.000 kr.

Mer om Interna Listan