KUNDREGISTRERING

Värdering och Analys

Alternativa erbjuder värderingstjänster i samband med emissioner och förvärv. Vårt marknadsråd har gedigen erfarenhet och kunskap av både noterade och onoterade bolagsvärderingar inom de flesta branscher.

Kursinformation och värde på aktier kan skickas elektroniskt av Alternativa till berörda intressenter. Det kan röra sig om banker, depåer och andra institutioner, men även tidningar och webbmedia.

Analys av bolag och tjänster kopplade till dessa erbjuds via Alternativa och våra samarbetspartners. Genom en oberoende analys av bolag skapas den transparens som vi ständigt eftersträvar.

 

>>Kontakt

vänster

Alternativas Marknadsråd har gedigen erfarnhet av värdering i både onoterade och noterade bolag