KUNDREGISTRERING

Projektledning

Pepins Group AB (publ) agerar projektledare för erforderliga granskningsprocesser (så kallade "due diligence") samt koordinerar övriga inblandade parters medverkan och tjänster. Våra kunder kan efterfråga hela processer eller delar av den utifrån deras speciella situation.

Relationerna mellan berörda parter är en vital del för oss. Att fungera ihop under en kort och intensiv period, vilket det oftas handlar om, är avgörande för utgången av ett projekt.

 

>>Kontakt