KUNDREGISTRERING

Produktion

Pepins Group AB (publ) bistår vid upprättande av prospekt och memorandum samt annan erforderlig dokumentation. Att upprätta dokumentation första gången är ett relativt omfattande arbete. Men det finns också många fördelar med att ta fram en väl genomarbetad dokumentation, det ger tydligare överblick och kontroll över koncerninterna flöden, fördelning av funktioner och risker i förhållande till prissättning. Dessutom ger dokumentationen en god grund för att identifiera förbättrade strukturer och affärsmål.

 

>>Kontakt