KUNDREGISTRERING

Listning av aktie

Det är ofta en tung börda för en organisation att bli noterade eller listade. När handel ska ske i en aktie, omges de ofta av stora omställningar och påfrestningar för organisationen. Och, det utöver den faktiska kostnad som alltid tillkommer. Hur, vad och när ska information ges, och vad får man säga eller inte? Organisationer, framförallt ledning och VD är ofta oförberedda på denna omställning. Vilken tillför organisationen högre kostnader i form av uteblivet engagemang och sämre fokusering på det som verkligen driver företagens utveckling.


Alternativa har tjänster kopplade till denna omställning oavsett om målet är en framtida börsintroduktion eller ej. Varje organisation ska bedriva sin kärnverksamhet och inte behöva lägga orimligt med tid, engagemang och pengar för att påverka kursutvecklingen istället för verklig utveckling.

>> Tre olika listalternativ

>> Kontakt