KUNDREGISTRERING

Kapitalanskaffning

Pepins Group AB (publ) bistår onoterade bolag, främst i tillväxtfas, med kapitalanskaffningar i storleken 5 – 50 Milj kr. Via samarbetspartners jobbar även vi i olika konstellationer utifrån de behov som våra kunder har. Pepins Group AB (publ) kan i egenhet av navet i ett stort nätverk skräddarsy tjänster med rätt sorts kompetens och erfarenhet. Genom ett gediget närverk av investerare inom onoterat kan Pepins Group AB (publ) erbjuda både bland annat ägarspridningar, så kallade "private placements" och garantkonsortier för bolag i olika skeden.

>>Kontakt

>>Referenser