KUNDREGISTRERING

Börsfähighet

Innan en officiell notering på en börs sker behövs en ordentlig genomgång av resurser inom bolaget. Behoven av anpassning och åtgärder varierar från situation till situation. Organisation, ledning och framför allt VD kommer vara tvungna att anpassa sig till nya regler och kostnader. Om detta inte görs i tid, kan det resultera i en väldigt otrevlig överraskning både för bolaget och aktieägare. Alternativa bistår i denna process med handledning, projektledning samt även inventering och analys av resurser. Alternativa levererar en börsfähig organisation efter genomfört arbete.

 

>>Kontakt

höger

Carl Johan Högbom, grundare i Alternativa har ett förflutet som börschef på Stockholmsbörsen.

"jag har sett för många bolag

 som ej varit redo för en

 officiell notering"