KUNDREGISTRERING

Corporate Finance

Alternativa eftersträvar transparens i bolag och investeringsbeslut. Vi vill med det skapa en trygg bas när viktiga beslut ska fattas. Alternativa erbjuder varierande möjligheter till transaktioner och investeringar som tidigare enbart var vikt en liten skara professionella aktörer. Våra tjänster är skapade utifrån de behov som bolag och investerare har rörande aktiehandel i en onoterad miljö.

 

>>Kontakt

>>Referenser