KUNDREGISTRERING

Mäklarlistan

Genom Alternativas fokusering på onoterad aktiehandel har vi skapat en bred plattform för onoterat aktiemäkleri. Vi har sedan 2004 mäklat stora som små poster i onoterade bolag.Våra kunder har ibland intressen i företag som inte handlas på Alternativas ordinarie lista eller under ordinarie handelsperioder därav Mäklarlistan.

Aktiehandel på Mäklarlistan

Mäklarlistan är en lista där endast Bolagets namn exponeras. Alternativa visar inte vad senaste avslut gjorts på eller på vilka nivåer köpare och säljare ligger. Mäklarlistan är endast en tjänst mot våra kunder att tillhandahålla en hög servicenivå gällande transaktioner i intressanta och välmående bolag som ännu inte handlas på Alternativalistan. Bolagens ansvar i informationsgivningen är en viktig del och således hämtas all information rörande bolagets status på respektive bolags hemsida.

Samma goda och personliga service ges under affärer på Mäklarlistan. Köp- eller säljintressen analyseras, varefter affärer mellan intressenter sätts upp. Avräkningsnotor och instruktioner rörande affären skickas och aktier byter ägare.

Större intressen

Ofta rör det sig om större intressen i bolagen på mäklarlistan. Om småägare har intressen av att avyttra sin post samlas detta upp till en så kallad Blocktransaktion. Hur lång tid det tar innan avslut kan göras i respektive affär varierar beroende på hur intresset ser ut.

Köp & Sälj

Kontakta oss om du har intressen i bolag på mäklarlistan eller annat intressant onoterat företag som du vill köpa eller sälja.
Ring oss på 08-673 17 90 eller e-post .

Kostnader för investerare

Courtage Mäklarlistan:       2%
Minimicourtage:               500 SEK

Kostnader för bolag

Att finnas med på Mäklarlistan kostar bolaget 25.000 kr/år*.

*Anslutningsavgift 10.000 kr 

>> Kontakta oss

>> Prislista

Orderläggningen på Mäklarlistan sker via telefon. Eftersom telefonhandel inte är lika effektiv som handeln på Alternativa Listan kan det ta tid att lägga en order. Detta medför också att likviditeten på Mäklarlistan normalt är lägre. Placeringar på Mäklarlistan kan därför vara mer riskfyllda än investeringar i aktier som handlas på Alternativa Listan. Alternativa genomför inte någon legal eller finansiell granskning av bolagen som tas upp till handel på Mäklarlistan. Alternativa tar inget ansvar för att bolagen som är listade på Mäklarlistan sköter sin informationsgivning, finansiella rapportering eller ställning i övrigt.

 

höger

Alternativas aktiehandel är inriktad på att samla och skapa likviditet i onoterade bolagens aktier en gång i månaden. Mellan handelsperioderna sker avslut via mäklaruppdrag, vanligtsvis större poster.

 

"Alternativa arbetar med

Sveriges främsta fonder

och investmentbolag."