KUNDREGISTRERING

Handel hos Alternativa

Handeln på Alternativa är koncentrerad till förutbestämda handelsperioder, vanligtvis en gång per månad. En koncentration av likviditeten i aktierna under dessa handelsperioder ger bolagen en mer lätthanterlig situation. Dessutom ger det en stabilare prissättning för aktieägarna med en mindre volatilitet. Då aktierna ej blir utspridda över daglig realtidshandel, blir det även lättare för investerare att köpa eller avyttra aktier vid dessa tillfällen. En handelsperiod på Alternativa aktiemarknaden pågår under en vecka, med tvådagars förhandel då priset fastställs via ett auktionsförfarande.

>>Alternativas handelsmodell:

Handel hos Alternativa sker direkt på marknadsplatsen, med eller utan mellanhand. Som registrerad kund har du möjlighet att handla i alla anslutna företag. Som köpare eller säljare lägger du dina order direkt via handelssidan (köp- eller säljknappar), via telefon eller via e-post till oss. Om din köp- eller säljorder sedan leder till avslut får du en avräkningsnota med tydliga instruktioner om hur du betalar för köpta aktier eller levererar sålda aktier.

För en fullständig beskrivning av dessa hänvisas till Alternativas särskilda handelsregler: se här

Kontakta oss om du har intressen i våra listade företag eller annat intressant onoterat företag som du vill köpa eller sälja.
Ring oss på 08-673 17 90 eller e-post

Kontakta oss