KUNDREGISTRERING

Kundkategorisering

Sedan 1 november 2007 gäller en ny lag om värdepappersmarknaden i Sverige och övriga EU. En konsekvens av detta är att alla värdepappersinstitut ska kategorisera sina kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden beroende på vilket skyddsbehov kunden har.

Skyddsbehovet skiljer sig beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden.


Kunderna delas in i tre kategorier:


    - Icke-professionella kunder
    - Professionella kunder
    - Jämbördiga motparter

Högst skyddsnivå har icke-professionella kunder, lägst har jämbördiga motparter.

En icke professionell kund är i regel en kund som inte handlar yrkesmässigt eller handlar relativt sällan med värdepapper. En absolut majoritet av Alternativas kunder är icke-professionella. En kund kan alltid begära att bli överflyttad till en annan kategori.


Värdepapper delas in i två kategorier:


    - Komplicerade finansiella instrument
    - Okomplicerade finansiella instrument

Det krävs hög ingående kunskap och erfarenhet för att förstå komplicerade finansiella instrument och riskerna med dem. Kunskapen och erfarenheten avser exempelvis instrumentets egenskaper, tekniska konstruktion och ekonomiska konsekvens.

Okomplicerade finansiella instrument är aktier som handlas på en reglerad marknad (motsvarar det tidigare begreppet "börs") eller aktier som handlas på annan marknadsplats. Detta, förutsatt att handeln bedöms ha tillfredsställande likviditet. Vidare ska lämplig information om aktierna och kurssättningen finnas tillgänglig för kunderna. Dessa instrument ska också ha konstruktion och egenskaper som är relativt enkla att förstå vilket i sig innebär minskad osäkerhet och risk.

Om du har funderingar eller synpunkter på din kategorisering är du varmt välkommen att höra av dig till Alternativa.