KUNDREGISTRERING

Blanketter för Kundregistrering, Passandebedömning, ”PEP” & Penningtvätt

För att kunna handla på Alternativa aktiemarknaden måste Du registrera Dig som kund hos oss. Dessutom kräver Finansinspektionen att vi även ska samla in ID-handlingar och viss annan information om Dig. Vi ber Dig därför fylla i, underteckna och skicka in nedanstående blanketter och vidimerade kopior till oss på adress som framgår längst ner på sidan.

Kunduppgifter (*=obligatoriskt)

   
   
   
 
   
   

Insättning av likvid vid värdepappersförsäljning

   

Överföring av värdepapper vid värdepappersköp

   

Om Du registrerar en privatperson: Bifoga en vidimerad ID-handling, t ex en kopia på Ditt körkort eller pass där en bekant intygar äktheten.
Om Du registrerar ett företag: Bifoga ett aktuellt registreringsbevis för företaget samt vidimerad id-handling för ombudet. Om Du inte står som firmatecknare ska en fullmakt bifogas som ger Dig rätt att handla på Alternativa. Vidimerad ID-handling ska bifogas för alla som äger 25% eller mer av företaget.

Bra att veta:

Handel hos Alternativa:

 • Du betalar inget för att bli kund.
 • Du betalar ingen årsavgift eller fast avgift.
 • Du får tillgång till en marknadsplats för handel i onoterade företag.
 • Du får tillgång till mäkleritjänster i onoterade aktier även utanför Alternativas lista.
 • Du får löpande information om bolag och handelstillfällen.
 • Du får erbjudanden om deltagande i investerarmöten och nyemissioner, samt information om när handelsperioderna startar.

Handelsregler se här
Prislista se här

Film: Så handlar Du på Alternativa(1,57 min)

OBS Så här ska Din kundregistrering se ut när den är utskriven och klar.

Kundregistreringen:

 • Alla fält med * är obligatoriska.
 • Lösenord väljer du själv. Ange ett lösenord som bara du vet och det du också kommer ihåg. Lösenordet måste anges varje gång du handlar via Alternativa.
 • Insättning av likvid vid värdepappersförsäljning: om du säljer onoterade aktier via Alternativa, till vilken bank ska vi skicka pengarna?
 • Överföring av värdepapper vid värdepappersköp: om du köper onoterade aktier via Alternativa Listan, till vilken bank eller fondkommissionär ska vi skicka värdepapperna? Ange också till värdepapperskonto (VP-konto) eller depånummer. OBS! ISK fungerar ej. För kapitalförsäkring kontrollera med din bank.
 • Glöm inte att fylla i datum och ort och, efter du ha skrivit ut anmälningsformuläret att skriva under med din namnteckning. Vi behöver en vidimerad kopia av ditt ID, pass eller körkort.
 • Pepins Group AB (publ) kommer via e-postnyhetsbrev att informera om, när handelsperioder startar, viktiga händelser samt olika erbjudanden från kunder och samarbetsparters. Om ni som kund ej vill ha denna information, vänligen redogör för detta vid kundregistrering eller via epost enligt nedan.
 • Pepins Group AB (publ) ger ej kontaktuppgifter till tredje part utan godkännande

Behöver du hjälp med din registrering så kontakta gärna oss via e-post: eller via telefon: 08 - 673 17 90.